Profile dyplomowania - spotkanie dla studentów 5 semestru

więcej
 

Obowiązkowe spotkanie dla st. budownictwa 5 i 7 semestru

więcej
 

Kolejne Koło Naukowe zwycięzcą w konkursie StRuNa

więcej
 

Odwołania dyżurów Prodziekan A. Leśniak

więcej
 

Konkurs student-wynalazca

więcej
 

Konkurs dla młodych inżynierów budownictwa 2017

więcej
 

Konkurs "Dom jutra". Model budownictwa dostępnego

więcej
 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

więcej
 

Zmiana godzin pracy Dziekanatu - pomoc materialna

więcej