Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne (semestr zimowy 2019/20):

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie: 12.07.2019 r. (formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone).


Formularz dotyczący zgłaszania liczby godzin i terminów konsultacji na studiach niestacjonarnych (dla Dyrektorów jednostek WIL):