Drukuj

Na tegorocznej Gali Builder 30 maja 2019 r. przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej do odebrania nagród wzywani byli raz po raz.

Magazyn Bulider angażuje się w wiele działań, w tym naukowe m.in. ważny dla naszego Wydziału i jego studentów -  Program naukowy Builder for the Future, który wspiera młodych architektów i inżynierów budownictwa w poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Organizuje również Konkurs dla młodych inżynierów (KDMI) czy Dni Młodego Inżyniera, we współpracy z wydziałami technicznymi.

Rokrocznie odbywają się uroczyste Gale podczas, których zostają wręczone liczne wyróżnienia zarówno uczelniom za wkład w naukę z zakresu architektury i budownictwa, jak i studentom za ich wysiłek i ciekawe prace dyplomowe.  

W tym roku, 2019 w Rankingu TOP10 for the Future wydziałów architektury i budownictwa nasz Wydział, IL zajął II miejsce wśród wydziałów kształcących w zakresie budownictwa! Nagrodę odebrał osobiście Dziekan WIL PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.

Nagrody i wyróżnienia w KDMI zdobyli również studenci i absolwenci z "Lądówki". Nasi zwycięzcy to: 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W ZADANIU WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

LAUREACI
I.    NAGRODA ORAZ 9 000 ZŁ

ROWER NA KOLEJ - PROJEKT KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA DAWNYM MOŚCIE KOLEI WĄSKOTOROWEJ

Karolina Tomaszkiewicz Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, absolwent (doktorant)

I.    NAGRODA ex aequo i  9 000 zł

WYKORZYSTANIE CHMURY PUNKTÓW LIDAR PRZY PROJEKTOWANIU LINII KOLEJOWYCH

Mateusz Kruk Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, absolwent

WYRÓŻNIENIE i 1 000 zł

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z DODATKIEM RAP I RAS
Weronika Kutarba Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, absolwent
Sandra Kupczyk Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, V rok studiów

FINALIŚCI

MODEL PARAMETRYCZNY ŁUKOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH
Natalia Dobosz Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, IV rok studiów

 

WYRÓŻNIENIA DODATKOWE ZA ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA IT&BIM I POMYSŁOWOŚĆ W ICH REALIZACJI PRZYZNAŁA FIRMA AEC DESIGN

MODEL PARAMETRYCZNY ŁUKOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH
Natalia Dobosz Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, IV rok studiów

WYKORZYSTANIE CHMURY PUNKTÓW LIDAR PRZY PROJEKTOWANIU LINII KOLEJOWYCH
Mateusz Kruk Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, absolwent

Pełny artykuł Builder z listami wszystkich nagrodzonych i fotorelacją