Stali członkowie Kolegium Wydziału
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Dziekan
Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK - Prodziekan
Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK - Prodziekan
Dr inż. Aleksandra Faron - Prodziekan
Dr inż. Marcin Tekieli – Prodziekan

Kierownicy jednostek wydziałowych
Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
Dr inż. Katarzyna Nowak
Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
Dr inż. Mariusz Dudek
Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
Dr inż. Aneta Nowak-Michta
Dr inż. Stanisław Kańka
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK
Dr inż. Renata Kłaput
Dr inż. Piotr Stecz

Przedstawiciele pracowników wydziału, doktorantów, studentów
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
Dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK
Dr hab. inż. Alicja Kowalska – Koczwara, prof. PK
Dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK
Dr inż. Jacek Dębowski
Dr inż. Izabela Drygała
Dr inż. Krzysztof Nering
Dr inż. Paweł Żwirek
Mgr inż. Marek Tupta
Inż. Aneta Samek
Mgr inż. Bartosz Kiesiewicz – przedstawiciel doktorantów
Klaudia Hodowana – przedstawiciel studentów

Zaproszeni z głosem doradczym
Dr inż. Renata Kozik - przewodniczący wydziałowej komisji ds. dydaktyki
Dr inż. Katarzyna Nowak - przewodniczący wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia
Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof.PK - pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji
Dr inż. Ryszard Masłowski – przedstawiciel Solidarności
Mgr inż. Jan Pietras – przedstawiciel ZNP
lic. Beata Szostak