Informacje o studiach na Wydziale Inżynierii Lądowej Drukuj Email

Najważniejsze powody, dla których warto podjąć studia na Wydziale Inżynierii Lądowej

  • Inżynierowie kończący studia na WIL posiadają najbardziej atrakcyjne, wszechstronne i prestiżowe oraz poszukiwane na rynku krajowym i europejskim zawody.
  • Kadra naukowo-dydaktyczna naszego Wydziału posiada najwyższe kwalifikacje.
  • Kierunki Budownictwo i Transport posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
  • Nasi studenci mają możliwość odbywania części studiów w ok. 50 uczelniach europejskich z którymi współpracujemy, między innymi w ramach programu wymiany studentów Erasmus +.
  • Posiadamy nowoczesne laboratoria (w tym akredytowane), które wspomagają proces dydaktyczny – tutaj szczegóły.
  • Wydział nieustannie dąży do samorozwoju. W 2016 r. Wydział  IL zdobył certyfikat KAUT. Jest niezwykle prestiżowe wyróżnienie - KAUT jest członkiem ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education. Na kierunku Budownictwo jesteśmy jednym z czterech Wydziałów w Polsce posiadającym taki certyfikat. Kierunek Transport WIL PK ma akredytację KAUT jako pierwszy i jedyny, na ten moment Wydział w Polsce!

 

 

Szukaj:

projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej