Informacje o studiach na Wydziale Inżynierii Lądowej Drukuj Email


OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi nabór studia na kierunkach:

 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • TRANSPORT
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

w dwóch trybach:

 • studia stacjonarne - zajęcia prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku;
 • studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdach (w piątki, soboty i niedziele), co dwa tygodnie.

STUDIA STACJONARNE (nieodpłatne)

I STOPNIA
3,5-letnie (7 semestrów)
- rekrutacja prowadzona na semestr zimowy rozpoczynający się 1 października 2016 r.

Kierunki:

 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • TRANSPORT
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

II STOPNIA
1,5-roczne (3 semestry)

Rozpoczęcie studiów 2016/2017:
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo w języku polskim – rekrutacja na każdy semestr począwszy do semestru zimowego 2016/2017 (studia rozpoczynają się od 1 października 2016 r.)
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (tj. w marcu 2017 r.).
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (tj. w marcu 2017 r.).
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna – rekrutacja na każdy semestr począwszy do semestru zimowego 2016/2017 (studia rozpoczynają się od 1 października 2016 r.)

Kierunki:

 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • TRANSPORT
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Specjalności na kierunku BUDOWNICTWO:

 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Budowle i środowisko
 • Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Infrastruktura transportu lotniczego
 • Inżynieria wodna i komunalna
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Zarządzanie i marketing w budownictwie

Specjalność na kierunku BUDOWNICTWO  W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Specjalności na kierunku TRANSPORT:

 • Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
 • transport kolejowy
 • Transport lotniczy
 • Transport miejski

Specjalności na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

 • Urbanistyka i transport

III stopnia 4-letnie (doktoranckie, 8 semestrów)

rekrutacja prowadzona na semestr zimowy rozpoczynający się 1 października 2016 r.

Kierunki:

 • BUDOWNICTWO
 • TRANSPORT

STUDIA NIESTACJONARNE (płatne)

I STOPNIA
4,5-letnie (9 semestrów)
- rekrutacja prowadzona na semestr zimowy rozpoczynający się 1 października 2016 r.

Kierunki:

 • BUDOWNICTWO **)
 • TRANSPORT (bez specjalności)

**) Po 5 semestrze studiów realizowanych bez podziału na specjalności następuje wybór jednej z podanych poniżej specjalności):


 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Technologia i organizacja budownictwa

II STOPNIA
2-letnie (4 semestry)
- rekrutacja prowadzona na semestr zimowy rozpoczynający się 1 października 2016 r.

Kierunki:

 • BUDOWNICTWO
 • TRANSPORT

Specjalności na kierunku BUDOWNICTWO:

 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Zarządzanie i marketing w budownictwie
 • Zastosowania informatyki w budownictwie

Specjalności na kierunku TRANSPORT:

 • Systemy transportowe i logistyczne
 • Transport miejski

 


 
projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej