Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego:

Egzamin dyplomowy - komplet dokumentów

 

Wyjazdy w ramach Erasmus+ w roku akad.2019/2020:

na studia częściowe

na praktyki

 

Podania studenckie:

Karta odejścia:

Wniosek o wydanie karty przebiegu studiów: