Drukuj

Ogłoszono wyniki Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE, przygotowanego przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

W tym roku udało nam zdobyć wyróżnienie w tym prestiżowym rankingu. Może poluzowanie obostrzeń epidemicznych w najbliższym czasie pozwoli na skorzystanie w większym zakresie z bogatego Programu Builder 4 the Future i do wykorzystania wielu jego inicjatyw, bo dają szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie wiedzy praktycznej, specjalistycznej oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie oraz w budowaniu kariery zawodowej.

A tutaj Bulider oddał głos naszemu Dziekanowi.