Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej ogłasza listę rankingową absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z roku akademickiego 2020/21.

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia