Opublikowany rozkład zajęć jest na bieżąco aktualizowany, nie jest to ostateczna wersja planu. Przez dwa pierwsze tygodnie semestru sukcesywnie, w miarę potrzeb będą nanoszone zmiany.

Numery grup/podgrup na dany semestr można sprawdzić na karcie studenta w Wirtualnym dziekanacie w menu "grupy".

Zgodnie z paragrafem 4 Zarządzenia Rektora PK z dnia 12 marca 2018r. pierwszy tydzień semestru jest tygodniem nieparzystym.

Rozkład sal dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej