ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАЧУ ЗАЯВОК НА МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКИМ СТУДЕНТАМ

Загальна інформація

Спочатку заповніть, роздрукуйте і принесіть з собою цей файл.  Він допоможе співробітникам деканату дізнатися про вашу життєву ситуацію і перевірити, чи правильно ви заповнили наступні заяви.

СПОЧАТКУ ПРОЧИТАЙТЕ
(допомога / інструкція / пояснення)
Перевірте в Загальній інформації, які заявки відносяться до вас
ЗАПОВНІТЬ ті заявки, які відносяться до вас,
РОЗДРУКУЙТЕ і ПОДАЙТЕ в деканат
Приклад № 1 Приклад № 1
Приклад № 8 Приклад № 8
Приклад № 11 Приклад № 11
Приклад № 14 Приклад № 14
Приклад № 15 Приклад № 15
Приклад № 16 Приклад № 16

 

INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW UKRAIŃSKICH
Ogólne informacje
Najpierw wypełnij, wydrukuj i przynieś ze sobą ten plik. Pomoże on pracownikom Dziekanatu poznać Twoją sytuację życiową i sprawdzić czy dobrze wypełniłeś poniższe wnioski.

I kolumna: NAJPIERW PRZECZYTAJ                                        II kolumna: WYPEŁNIJ te wnioski, które Cię dotyczą
(pomoc/instrukcja/ wyjaśnienia)                                                             WYDRUKUJ i ZŁÓŻ w Dziekanacie
sprawdź w Informacjach ogólnych, które wnioski Cię dotyczą