Нагадуємо, що відповідно до Організації навчального року 22/23 літня екзаменаційна сесія для студентів денної форми навчання проводитиметься з 17 по 30 червня 2023 року (у тому числі перездачі - 1-14 вересня 2023).

Підготовка до створення Розкладу екзаменаційної сесії розпочнеться завчасно (бронювання залікових та екзаменаційних аудиторій на кафедрах розпочнеться найімовірніше у травні 2023 року).

Поточний розклад сесії Ви можете переглянути - tyt.

 

Przypominamy, że zgodnie z Organizacją roku akademickiego 22/23 letnia sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych będzie trwać w dniach od 17 do 30 czerwca 2023 r. (w tym poprawkowa 1-14.09.2023 r.) .

Przygotowania do stworzenia Harmonogramu sesji rozpoczną się odpowiednio wcześniej (rezerwacje sal na zaliczenia i egzaminy w Katedrach zostaną uruchomione najprawdopodobniej w maju 2023 r.)

Aktualny harmonogram możecie sprawdzić tutaj.