W dniach od 15 do 17 września 2022 r. odbywała się w Krakowie XIV-a Naukowo-Techniczna Konferencja ENERGODOM 2022

„Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”

Konferencja jak zawsze została zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału IL Politechniki Krakowskiej. Miejscem obrad był budynek Galerii GIL, na głównym kampusie uczelni.
Geneza konferencji, jej nazwa jak też i jej historia od zawsze były związane z budownictwem niskoenergetycznym. Każdej kolejnej edycji konferencji towarzyszył stopniowy wzrost znaczenia tej tematyki, widoczny poprzez rosnące wymagania formalne oraz coraz większe zainteresowanie społeczne tymi sprawami. Obecny rok przyniósł jednak zmiany dramatyczne w tym zakresie i stąd główne przesłanie konferencji stało się nadzwyczaj aktualne.

Pełna formuła konferencji ENERGODOM 2022 obejmowała wiele aspektów współczesnego budownictwa niskoenergetycznego, m.in.: modelowanie i projektowanie komputerowe budynków i instalacji, izolacyjność termiczną i wilgotnościową obudowy, pozyskiwanie energii odnawialnej, jakość środowiska wewnętrznego, zrównoważony rozwoju budownictwa, a także rewitalizację i termomodernizację substancji istniejącej.
Program konferencji zawierał 50 zgłoszonych referatów z kilkunastu ośrodków krajowych oraz prezentacje firm sponsorujących konferencję (Termoorganika, H+H, Synthos, Railing). 90 uczestników wzięło w sumie udział w obradach konferencyjnych. Komitet Naukowy konferencji będzie rekomendował publikację wybranych artykułów na łamach czasopism należących do medialnych partnerów konferencji: Archiwum Inżynierii Lądowej, Builder, Materiały Budowlane, Przegląd Budowlany, Izolacje.

Galeria zdjęć z wydarzenia