Informujemy, że Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2022 r.,  w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu konstrukcji z betonu im. Marii Szerszeń w roku akademickim 2021/2022, organizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, podjęła decyzję o przyznaniu nagród jak niżej:

I. miejsce
mgr inż. KONRAD GANCARCZYK
studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
specjalność Structural Design and Management in Civil Engineering

Temat pracy: Efficiency evaluation of the Cobiax system on the example of post-tensioned slab design.
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK

II. miejsce
mgr inż. HUBERT ŚWIDERSKI
studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Temat pracy: Koncepcja komina przemysłowego z betonu sprężonego
Promotor: dr inż. Marcin Dyba


III. miejsce
mgr inż. PATRYCJA KACZMARSKA
studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Temat pracy: Projekt stropu sprężonego cięgnami bez przyczepności w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor: dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK


wyróżnienie
mgr inż. PATRYK CEDZIDŁO
studia niestacjonarne II stopnia
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Temat pracy:
Zastosowanie prefabrykatów typu Filigran oraz Podwójny Filigran do wznoszenia budynków na przykładzie projektu budynku wielorodzinnego o żelbetowej konstrukcji ścianowo-płytowej
Promotor: dr inż. Marcin Dyba


Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Inauguracji roku akad. 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r.


Regulamin Konkursu