Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej od dziesięcioleci aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii sprężania konstrukcji w Polsce. Od 10 lat w Krakowie odbywają się kolejne edycje Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone. Na niedawnej Konferencji KS2021 w maju 2022 r. roku przedstawiono szereg ciekawych publikacji, a część z nich - rekomendowanych przez Komitet Naukowy - została opublikowana w magazynie Przegląd Budowlany.

Wersja elektroniczna Przeglądu Budowlanego, numer 5/6 z roku 2022. Komitet Organizacyjny cyklu Konferencji Konstrukcje Sprężone zachęca do lektury.