Fundação Manuel António da Mota z Portugalii ufundowała stypendia dla studentów WIL PK pochodzących z Ukrainy i kształcących się w języku ukraińskim.

Dziesięciu spośród 90 studentów z Ukrainy, którzy uzyskali wysokie oceny podczas procesu rekrutacji na studia, otrzymało stypendia ufundowane przez Fundację Manuel'a António da Mota.

Podczas spotkania w dniu 28 października 2022 roku studentom tym wręczono promesę przekazywania stypendiów przez cały rok akad. 2022/2023. Celem wsparcia jest przede wszystkim zachęcanie najlepszych i najbardziej ambitnych studentów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich kompetencji. Zaangażowanie Fundacji w pomoc młodym, chcącym się kształcić uchodźcom z Ukrainy jest jednocześnie wypełnieniem jednej z misji Fundacji - wspieranie inicjatyw społecznych w obszarze dobroczynności i solidarności społecznej.

W wydarzeniu wzięli udział pełnomocnik i członek Zarządu Fundação Manuel António da Mota - Inês Mota oraz Pełnomocnik Fundacji i jednocześnie członek Zarządu Mota-Engil Central Europe Izabela Ciemięga. Nasz Wydział reprezentowali: Dziekan WIL PK – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, opiekun studentów studiów w języku ukraińskim - dr hab. inż. Yevhen Aloshynskyi, prof. PK oraz Kierownik Dziekanatu – p. Beata Szostak, bezpośrednio zaangażowana w spokojne przeprowadzenie studentów z Ukrainy przez pierwszy semestr nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.  

To nie pierwszy raz kiedy Mota-Engil Central Europe S.A. współpracuje z Wydziałem IL. Efektem podpisanego w 2020 roku porozumienia są fundowane stypendia dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia WIL, kierunku Budownictwo, specjalności: DUA, KBI, TOB, MiBP, BHiG i BIM.

Addressing first year’s students and Ukrainian Scholarship grantees:

Przemówienie do studentów pierwszego roku oraz stypendystów Stypendium Ukraińskiego PL

Звернення до першокурсників та стипендіатів українських стипендій UKR

 

fot. Jan Zych