• Inżynierowie kończący studia na WIL posiadają najbardziej atrakcyjne, wszechstronne i prestiżowe oraz poszukiwane na rynku krajowym i europejskim zawody.
 • Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej – na WIL studiuje obecnie niemal 3 000 studentów.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy około 220 pracowników, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych i posiada najwyższe kwalifikacje.
 • Kształcimy studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (zakończonych tytułem inżyniera ), studia II stopnia (zakończonych tytułem magistra inżyniera). Ofertę Wydziału znaleźć można również wśród kierunków oferowanych w Szkole Doktorskiej.
 • Wydział oferuje 10 flagowych specjalności do wyboru prowadzonych na Wydziale.
 • wraz z Wydziałami Środowiska i Energetyki oraz Architektury WIL bierze udział w kształceniu międzywydziałowym na dwóch kierunkach: Gospodarka przestrzenna (2 specjalności) i Inżynieria czystego powietrza (studia I stopnia).
 • WIL prowadzi bezpłatne studia w języku angielskim.
 • Wydział nieustannie dąży do samorozwoju. W 2016 r. Wydział IL zdobył certyfikat KAUT. Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie - KAUT jest członkiem ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education. Na obu kierunkach Budownictwo i Transport WIL zdobył akredytacje jako jeden z pierwszych wydziałów w Polsce!
 • Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców – grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo; grupa ma znaczący wpływ na kształtowanie programów studiów
 • Wydział ma podpisane porozumienia z przedstawicielami wiodących firm w branży kolejowej i budowlanej w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając im w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Te firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, Mota-Engil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów).
 • WIL dysponuje nowoczesnymi i zmodernizowanymi laboratoriami pozyskanymi dzięki środkom unijnym.
 • Na Wydziale działa aż 14 Kół Naukowych, których uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą.
 • W ramach programu Erasmus Wydział współpracuje z ponad 90 uczelniami.
 • W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała certyfikaty doskonałości kształcenia. Certyfikat w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym otrzymał m.in. kierunek Budownictwo - studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 • w Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2023 r. zajął 1 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.
 • w Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez Perspektywy, jeden z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. WIL został 2gą w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a w efekcie zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiających młodych specjalistów z zakresu transportu!
 • nasi absolwenci są świetnie przygotowani do pracy zawodowej. 90% naszych absolwentów w pół roku po opuszczeniu murów uczelni znajduje pracę w zawodzie.
 •     … mieścimy się niemalże w samym centrum najbogatszego architektonicznie i kulturowo miasta w Polsce.