W dniu 9 listopada 2022 r. odbyła się IX Konferencja z cyklu Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi i jednoczesny Jubileusz 70-lecia Profesora Andrzej Flagi. W reprezentacyjnej Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, zgromadzeni goście mogli wysłuchać prezentacji prac opublikowanych w Księdze Konferencyjnej i Księdze Jubileuszowej.

Tematyką tegorocznej konferencji były zagadnienia interdyscyplinarne związane głównie z: działaniami wiatru i śniegu na budowle i konstrukcje; komfortem wiatrowym przechodniów; komfortem wibracyjnym mieszkańców budynków wysokościowych; dynamicznym przewietrzaniem i redukcją smogu obszarów zurbanizowanych; energetyką wiatrową.  
 
Po obradach nastąpiła uroczysta część Konferencji – wystąpienie Jubilata, laudacje, wystąpienia gości i odczytanie adresów okolicznościowych.

Profesor Andrzej Flaga to wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej. Na swojej macierzystej uczelni utworzył unikalne w Polsce i znane na świecie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej. W swoim dorobku ma wiele książek i monografii. Jest także autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych. Profesor zajmuje się tematyką inżynierii wiatrowej, aerodynamiki budowli, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, inżynierii śniegowej i dynamiki budowli. Działalność naukowa profesora A.Flagi to m.in. przewodzenie licznym zespołom badawczym, udział w pracach naukowo-badawczych, opracowanie wielu ekspertyz i opinii naukowo-technicznych, udział w grantach. Za swą działalność naukową prof. Andrzej Flaga otrzymał wiele znaczących nagród i wyróżnień, począwszy od ministerialnych, a skończywszy na uczelnianych.

Dzień zakończył uroczysty obiad w restauracji, a po nim koncert muzyczno-poetycki.

Fotogaleria z wydarzenia

fot. Jan Zych