Informujemy, że 22 listopada 2022 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został prof. Artur Hugo Świergiel, zaś w jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli świata nauki, w tym dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w Pałacu Prezydenckim.

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.

zdj. dziekan WIL prof. Andrzej Szarata odbiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji / fot. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej