W zeszłym miesiącu mgr inż. Arkadiusz Drabicki został laureatem nagrody TRA Visions 2022: Young Researchers Competitions. Jest to nagroda przyznawana co 2 lata na największej konferencji transportowej w Europie - TRA (Transport Research Arena) za badania do prac doktorskich w dziedzinie transportu.

Nagroda została przyznana za 1. miejsce w panelu Cross-Modality, tj. obejmującego zagadnienia multimodalności i transportu zbiorowego, a także mobilności miejskiej i rozwiązań ITS.  Nagrody były wręczane na konferencji TRA 2022 w Lizbonie w dn. 14 - 17 listopada br. przez przedstawicieli Komisji Europejskiej (CINEA).

Nagrodzona praca dotyczy badań realizowanych do pracy doktorskiej, której promotorem będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Tematem jest modelowanie efektów informacji o poziomie napełnienia pasażerskiego w pojazdach transportu zbiorowego (ang. RTCI - real-time crowding information) - tj. jak dostęp do informacji o zatłoczeniu w autobusie czy tramwaju mógłby w przyszłości wpłynąć na decyzje pasażerów, a w konsekwencji na funkcjonowanie sieci transportowej. W ramach pracy realizowane są badania reakcji pasażerów na taką informację oraz rozwijane są modele symulacyjne służące do oceny skutków RTCI. Analizy symulacyjne prowadzono na modelach rzeczywistych sieci transportu zbiorowego Krakowa czy Warszawy i wykazały one zarówno potencjalne korzyści, jak i też ryzyka związane z systemami RTCI. Wnioski z symulacji pokazują m. in. że systemy RTCI pozwoliłyby ograniczyć ryzyko nadmiernego zatłoczenia w autobusach czy tramwajach i to nawet w godzinach szczytu.

Badania te są prowadzone we współpracy z naukowcami z innych uczelni europejskich, w tym z prof. Oded'em Cats'em (Delft University of Technology),a także dr. inż. Rafałem Kucharskim (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Achille Fonzone (Edinburgh Napier University).