Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej ogłasza listę rankingową absolwentów z roku akademickiego 2021/22.

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia