W dniu 16.12.2022 r. absolwent WIL, aktualnie doktorant w Szkole Doktorskiej PK mgr inż. Jacek Bartusiak odebrał nagrodę z rąk p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego oraz dr hab. inż. Janusza Rymsza, prof. IBDiM, Przewodniczącego Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie pt.: „Innowacje w drogownictwie” organizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w kategorii „Inżynieria ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem oraz rozwiązania BRD”.

Doktorant zaprezentował swoją pracę dyplomową magisterską o tytule: „Ocena prędkości pojazdów oraz jakości oznakowania drogi na podstawie nagrań wideo: analiza strefy robót drogowych w Polsce”, której promotorem był dr Tomasz E. Burghardt,a promotorem pomocniczym dr inż. Anton Pashkevich z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Gratulujemy!