W wykonawstwie siła ...  rozwój i kariera!

Pod tym hasłem w dniu 10 stycznia 2023 r. w Politechnice Krakowskiej odbyło się spotkanie studentów kierunku Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej z przedstawicielami czołowych firm budowlanych w Polsce. W wydarzeniu udział wzięły przedsiębiorstwa: NDI, Budimex, Mostostal Kraków (Grupa Budimex),  Strabag Sp. z o. o., Mota - Engil  CE S.A. (wg wylosowanej kolejności prezentacji).

Zaproszone przedsiębiorstwa mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w realizacji wielu różnorodnych projektów obejmujących pełen zakres usług budowlanych, co pozwoliło im na zbudowanie wysokiej pozycji na rynku budowlanym w Polsce.

Organizatorem spotkania była Katedra Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (L-7).  

Celem spotkania było stworzenie okazji do wzajemnego poznania i nawiązania kontaktów pomiędzy studentami studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo, a przedsiębiorstwami oferującymi praktyki, staże i możliwości realizacji ciekawych prac dyplomowych, szczególnie w wykonawstwie robót budowlanych.  

Uczestników spotkania powitała prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz - Kierownik Katedry Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W swoim wystąpieniu Pani Profesor podkreśliła rolę, jaką obecnie odgrywa prawidłowej skuteczne zarządzanie projektami budowlanymi na trudnym rynku budowlanym w Polsce. Następnie z uczestnikami przywitał się Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. W wystąpieniu zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe spotkanie, które ma na celu ułatwić wybór drogi zawodowej studentów kończących pierwszy stopień studiów.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej odbyły się prezentacje przedsiębiorstw, a w drugiej studenci spotkali się z przedstawicielami firm przy, specjalnie zorganizowanych na tę okazję, stoiskach informacyjnych.

Prezentacje firm oraz  stoiska informacyjno-promocyjne  były doskonałą okazją dla studentów do poznania możliwości odbycia stażu i praktyk zawodowych w firmach, realizacji prac dyplomowych, a dla pracodawców do zainteresowania pracą u siebie studentów i zbudowania pozytywnego wizerunku firmy jako poszukiwanego pracodawcy.

Zainteresowanie tą formą kontaktów z potencjalnymi pracodawcami przerosło oczekiwania organizatorów. Udostępniona sala pękała w szwach, a do stoisk tworzyły się długie kolejki. Zauważonym wśród studentów, bardzo pozytywnym trendem, było proaktywne podejście do kształtowania swojej przyszłości, zarówno naukowej, jak i zawodowej. Przejawiało się to zaangażowaniem studentów w ożywioną dyskusję z przedstawicielami firm oraz propozycjami pomocy i nawiązania współpracy przy pisaniu prac magisterskich na bazie danych, wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają czołowe przedsiębiorstwa budowlane.

Studenci mogli również składać swoje CV u potencjalnych pracodawców i wielu z nich z tej okazji skorzystało.