Informujemy, że letni sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2022/2023 będzie trwać od 17 do 30 czerwca 2023 r., a poprawkowa od 1 do 14 wrzesnia 2023 r.