W  ubiegłym roku Fundacja Manuel'a António da Mota z Portugalii ufundowała stypendia dla studentów WIL PK pochodzących z Ukrainy i kształcących się w języku ukraińskim.Stypendia przysługują tym studentom, którzy uzyskali wysokie oceny podczas procesu rekrutacji na studia oraz utrzymują wysoką średnią wyników w nauce.

Większości się udało z powodzeniem zaliczyć zimową sesję egzaminacyjną 22/23. Tych, którzy nie zdołali zaliczyć semestru z powiedzeniem zastąpiła czwórka nowych stypendystów.

W semestrze letnim stypendia od Fundacji Mota Engil otrzymają również Yaryna, Oleksandr, Maksym i Yehor. Decyzje o przyznaniu stypendiów wręczył im Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK prof. dr. hab. inż. Andrzej Szarata (31.03.2023 r.). Gratulujemy!

Минулого року фонд Manuel António da Mota з Португалії профінансував стипендії для студентів інженерно-будівельного факультету Краківської Політехніки (WIL PK), які приїхали з України та навчаються українською мовою. Стипендії надаються тим студентам, які отримали високі оцінки під час вступних іспитів та мають високу середню успішність за семестр.

Більшість з них успішно склали зимову екзаменаційну сесію 22/23. Тих стипендіатів, хто не склав семестр з відзнакою, замінили четверо нових стипендіатів.

У літньому семестрі стипендії від Mota Engil також отримають Ярина, Олександр, Максим та Єгор. Рішення про призначення стипендій їм вручив декан інженерно-будівельного факультету Краківської Політехніки доктор. техн. наук, проф. Анджей Шарата (31.03.2023). Щиро вітаємо!