Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 tuż obok Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Poznańskiej. Te trzy uczelnie uzyskały najwyższe kategorie dla wszystkich dyscyplin nauki, które poddały ewaluacji.
To sukces całej społeczności PK, a także jej władz rektorskich z rektorami Janem Kaziorem oraz ś.p. Andrzejem Białkiewiczem na czele oraz władz dziekańskich tej i ubiegłych kadencji.

 

The Cracow University of Technology is one of the best! CUT was among the three best universities in Poland in terms of the results of the evaluation of scientific activity for the years 2017-2021, next to the Wrocław University of Technology and the Poznań University of Technology. These three universities received the highest categories for all the disciplines they evaluated.
This is the success of the entire PK community, rectors: Jan Kazior and Andrzej Białkiewicz and the dean's authorities of this and previous terms.

 

Краківська Політехніка за результатами оцінювання наукової діяльності за 2017-2021 роки увійшла до трійки найкращих університетів Польщі (разом із Вроцлавським  та Познанським політехнічними університетами). Ці три університети отримали найвищі категорії за всіма дисциплінами, що підпали під оцінювання експертів.
Це успіх усієї спільноти Краківської Політехніки, а також його керівництва на чолі з ректорами (Яном Казьором та покійним Анджеєм Бялкевичем) та працівників деканатів всіх факультетів.

 Więcej szczegółów tutaj.