Od kilku już lat uczniowie z techników budowlanych województwa małopolskiego przyjeżdżają na zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w ramach Naukowych Warsztatów Weekendowych (program „Małopolska Chmura Edukacyjna”, projekt nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego).

1-2.04.2023 uczniowie z dwóch szkół - Technikum Budowlanego w Tarnowie oraz Technikum Budowlanego w Zakopanem, podczas 10 godzin lekcyjnych (5 tematów) zdobywali wiedzę geologiczną, badali właściwości wytrzymałościowe drewna, poznawali cechy materiałów i nawierzchni drogowych, uczyli się wybranych zagadnień z fizyki budowli (o wadach obudowy budynku), a także szkolili się z technologii BIM (Building Information Modeling). Tematem sobotnich, popołudniowych zajęć były "Konstrukcje drewniane zabytkowe i współczesne". Po wyjściu na strych budynku Wydziału Architektury PK (ul. Warszawska 24) uczniowie obejrzeli konstrukcję drewnianą zabytkową, a przejazd autobusem na ul. Buszka w Krakowie pozwolił na poznanie współczesnych konstrukcji z drewna klejonego, które stanowią pokrycie budynku basenu AGH oraz jeszcze nie oddanego do użytku (w budowie) budynku hali sportowej AGH.

Może te zajęcia teoretyczne, jak i o charakterze empirycznym zachęcą młodych ludzi do dalszego kształcenia się na naszym Wydziale? Jak powiedział Albert Einstein: "Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać, nigdy nie tracić ciekawości ...".

Galeria zdjęć