12 kwietnia 2023 r. ogłoszono wyniki III edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych projektów. Takie wsparcie w postaci 47 557,20 zł otrzymało m.in. Studenckie Koło Naukowe Footprint z WIL PK, na projekt "Cienkościenny ultrawysokowartościowy kompozyt cementowy zbrojony tekstyliami - budowa łodzi PKanoe".

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” wspiera działalność studenckich kół naukowych w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników,
  • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
  • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju!

fot. archiwum SKN Footprint