Ruszyła piąta edycja Konkursu na Projekty Studenckie koordynowanego przez FutureLab PK. Studenci – indywidualnie lub w grupach – mogą zgłaszać swoje projekty do 30 listopada br. do godz. 15.00. 

 Konkurs, którego celem jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłym roku zgłoszono rekordową liczbę 43 projektów. Oprócz wsparcia finansowego, zespoły mogą liczyć na promocję i popularyzację ich osiągnięć. W sumie łączna kwota wsparcia dla studenckich zespołów projektowych wyniosła w ub. roku 506 400 zł. 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu można dokonać poprzez wypełnienie specjalnego formularza i dostarczenie go w terminie do FutureLab. Grupy projektowe zgłaszające się do udziału w konkursie mogą składać się ze studentów dowolnych wydziałów, kierunków i roczników.

Złożone wnioski będzie oceniać Rada Naukowa FutureLab – składająca się z przedstawicieli 8 wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na PK – wraz z przedstawicielem FutureLab, a także przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

FutureLab PK jest jednostką uczelni, działającą od 2019 r. Do jej zadań należy m.in. wspieranie i promowanie działalności naukowo-projektowej studentów Politechniki Krakowskiej, koordynacja działań związanych z organizacją studenckich grup projektowych, organizacja wydarzeń promujących i upowszechniających działalność i osiągnięcia naukowe studentów PK, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, współpraca z wydziałami i innymi jednostkami uczelni oraz organizacjami w zakresie wspierania działalności naukowej studentów i promocji ich osiągnięć.

Więcej informacji na stronie futurelab.pk.edu.pl.