Przypominamy, że w prawym menu (skróty), w związku z przygotowaniami do sesji egzaminacyjnej, pojawił się kafelek Harmonogram sesji. Aktualnie można już zgłaszać rezerwacje do właściwych Katedr w zakresie studiów stacjonarnych. Harmonogram sesji dla studiów niestacjonarnych pojawi się początkiem 2024 r.

 Zalecamy regularne odwiedziny.