Poniżej zamieszczamy listy osób:

zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia na WIL PK

Budownictwo

Transport

Przypominamy, że dokumenty można składać już od 14 lipca 2017 r.

Dyżury WKR

Harmonogram rekrutacji