Rekrutacja na WIL PK Drukuj Email

Na rok akademicki 2017/2018


Kierunki i specjalności studiów oferowanych przez Wydział inżynierii Lądowej podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018


STUDIA STACJONARNE I i II stopnia:

  • budownictwo
  • budownictwo w języku angielskim
  • transport
  • gospodarka przestrzenna

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia:

  • budownictwo
  • transport

STACJONARNE

BUDOWNICTWO

(w języku polskim)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

I stopnia

4,5-letnie

(bez specjalności)2)

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚCI

Budowlane obiekty inteligentne

Budowle i środowisko3)

Budowle - informacja i modelowanie (BIM)4)

Drogi kolejowe

Drogi, ulice i autostrady

Infrastruktura transportu lotniczego 5)

Inżynieria wodna i komunalna 6)

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych

Mosty i budowle podziemne

Technologia i organizacja budownictwa

Zarządzanie i marketing w budownictwie

Zastosowania informatyki w budownictwie 7)

II stopnia

2-letnie

STACJONARNE

BUDOWNICTWO

(w języku angielskim)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚĆ

konstrukcje budowlane i inżynierskie

---

STACJONARNE

TRANSPORT

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

I stopnia

4,5-letnie

II stopnia

1,5-roczne

SPECJALNOŚCI

inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne 8)

spedycja

systemy transportowe i logistyczne 9)

transport kolejowy 10)

transport lotniczy 11)

transport miejski

II stopnia

2-letnie

STACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

(kierunek międzywydziałowy)

NIESTACJONARNE

I stopnia

3,5-letnie

(bez specjalności)

---

II stopnia

1,5-roczne

urbanistyka i transport

---

1)     W ramach kierunku Budownictwo po 5 semestrze studiów realizowanych bez podziału na specjalności następuje wybór jednej z czterech specjalności: drogi kolejowe; drogi, ulice i autostrady; konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budownictwa
3-6), 8),10-11)     Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach stacjonarnych
7), 9)    Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach niestacjonarnych

 


Terminy rozpoczęcia studiów oferowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej na rok akademicki 2017/2018


•    studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo w języku polskim, Budownictwo w języku angielskim, Transport i Gospodarka przestrzenna - rekrutacja odbywa się na semestr zimowy 2017/2018 (studia rozpoczynają się od 1 października 2017 r.)

•    studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo i Transport – rekrutacja odbywa się na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się od 1 października 2017 r.)

•    studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo w języku polskim – rekrutacja odbywa się na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się od 1 października 2017 r.) i semestr letni roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się w marcu 2018 r.)

•    studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo w języku angielskim - rekrutacja odbywa się na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się od 1 października 2017 r.) i semestr letni roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się w marcu 2018 r.)

•    studia stacjonarne II stopnia na kierunku Transport – rekrutacja odbywa się na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się od 1 października 2017 r.) i semestr letni roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się w marcu 2018 r.)

•    studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna –  rekrutacja odbywa się wyłącznie na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się w marcu 2018 r.)

•    studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo i Transport – rekrutacja odbywa się na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 (studia rozpoczynają się od 1 października 2017 r.)


Zasady rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2017/2018


 


Inne


 

 

Szukaj:

projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej