DZIEKAN

dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK

 • sprawy finansowe Wydziału
 • rozwój kadry Wydziału
 • sprawy osobowe Wydziału
 • sprawy studenckie - tryb odwoławczy
 • przygotowanie kolegiów dziekańskich i posiedzeń Rady Naukowej i Kolegium WIL
 • udział w Kolegium Rektorskim i Senacie
 • nagrody i odznaczenia
 • koordynacja prac związanych z akredytacją kierunków studiów
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem materiałów dla MEiN - ewaluacja dyscypliny naukowej
 • koordynacja działalności naukowo-badawczej WIL
 • koordynacja współpracy z zagranicą
 • współpraca z WRSS
 • współpraca z przemysłem, administracją samorządową oraz samorządem zawodowym
 • reprezentacja Wydziału na zewnątrz
 • wydziałowe remonty i inwestycje

Godziny przyjęć studentów / Office duty hours / Години прийому студентів

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.
Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.
Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

 

polski english yкраїнська мова

dyżur stacjonarny
pok. 225 b, 2 piętro,

budynek główny WIL

 

czwartki 9.15 - 10.45

office duty hours
room 225 b

2nd floor, main building WIL

Thursday 9.15 am - 10.45 am

стаціонарних консультацій
кім. 225

2 поверх, головний корпус WIL

Вівторок 9:15 – 10:45
dyżur zdalny  - on-line duty hours  - дистанційних консультацій  -

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK - I zastępca

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
 • rozwój naukowy Wydziału i ewaluacja dyscypliny naukowej
 • zlecenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • opracowywanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na WIL i ich korekt
 • sprawy socjalne studentów stacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów:

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.

Dyżury w okresie 20-29 września 2023 r. możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 


FOR FOREIGNERS:

Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.

Duties in the period September 20-29, 2023 are possible after prior arrangement by e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia
 • zdalne nauczanie/e-learning
 • studia zamawiane
 • kształcenie ustawiczne - studia podyplomowe, kursy, szkolenia
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • opracowywanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na WIL i ich korekt
 • promocja Wydziału w zakresie kierunku Budownictwo
 • współpraca ze szkołami średnimi
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych w zakresie kierunku Budownictwo
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów:

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.

Dyżury w trakcie sesji poprawkowej (do 14.09.br.)

Termin zdalnych konsultacji: czwartek 9.00-10.00

(link zostanie udostępniony po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego, poprzedzającego dyżur).

Termin stacjonarnych konsultacji: wtorek 12.00-13.00
(pok.225b - przy Dziekanacie, II piętro, budynek główny WIL)

FOR FOREIGNERS/ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ:

Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.

Duty hours only during re-sit exam session (till September 14, 2023).

On-line duty hours: Tuesday 9.00 am - 10.00 am
(to arrange on-line meeting the day before - till 3.pm. - please write an e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Office duty hours: Tuesday 12.00-1.00 pm
(room 225b - next to Dean's Office, 2nd floor, main building)

 

Години прийому студентів:

Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

Обов'язки під час залікової сесії (до 14 вересня ц.р.)

Дата дистанційних консультацій: четвер 9:00 – 10:00
після попереднього повідомлення електронною поштою на адресу: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Дата стаціонарних консультацій: вівторок 12:00 – 13:00
(кім. 225б – біля деканату, 2 поверх, головний корпус WIL)

 

dr inż. Aleksandra FARON

 • kier. Transport - st. stacjonarne I i II stopnia
 • kier. Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków prowadzonych na WIL i ich korekt
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych w zakresie kierunku Transport
 • studenckie koła naukowe
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • współpraca z przemysłem i administracją samorządową
 • promocja Wydziału w zakresie kierunku Transport

Godziny przyjęć studentów:

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.

Informujemy, że we wrześniu br. Prodziekan A. Faron będzie miała dyżur w czwartki, 7,14,21,28 (odwołany) września br. , w godz. 10.00-11.00.

(pok.225b - przy Dziekanacie, II piętro, budynek główny WIL)

W tym samym czasie odbędzie się dyżur on-line. Link :  https://zoom.us/j/95635193201?pwd=UngrLzFPOTNQZ0dUMnRUd00ybEZMQT09


FOR FOREIGNERS/ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ:

Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.

Vice-Dean A. Faron will be on duty on September: 7,14,21,28,  at 10.00-11.00 am.

(room 225b - next to Dean's Office, 2nd floor, main building)

At the same time, there will be an on-line duty hours. Link https://zoom.us/j/95635193201?pwd=UngrLzFPOTNQZ0dUMnRUd00ybEZMQT09

 

Про зміни/скасування змін повідомляється тільки на цьому сайті

У вересні цього року По четвергах 7, 14, 21 та 28 вересня ц.р. чергуватиме заступник декана А. Фарон. , при 10.00-11.00.

(кім. 225б – біля деканату, 2 поверх, головний корпус WIL)

Водночас відбудеться онлайн-екскурсія: https://zoom.us/j/95635193201?pwd=UngrLzFPOTNQZ0dUMnRUd00ybEZMQT09

 

PRODZIEKAN
dr inż. Marcin TEKIELI

 • kier. Transport - studia niestacjonarne I i II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia niestacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów niestacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na WIL i ich korekt
 • zlecenia zajęć na studiach niestacjonarnych
 • sprawy socjalne studentów studiów niestacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • materiały promocyjne Wydziału w wersji drukowanej i elektronicznej
 • infrastruktura teleinformatyczna Wydziału
 • zasoby licencjonowanego oprogramowana do celów dydaktycznych i naukowych

 

Godziny przyjęć studentów:

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.

Dyżury zawieszone do 5.10.2023 r.

 

 

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WIL
Dziekan - dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

Godziny przyjęć słuchaczy:

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.

Termin stacjonarnych konsultacji: czwartki 9.15 - 10.45
(pok.227 - przy Dziekanacie, II piętro, budynek główny WIL)

 

 

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS+ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ PK
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

Godziny przyjęć studentów:

Zmiana/odwołanie dyżurów ogłaszane są wyłącznie na tej stronie.

Termin stacjonarnych konsultacji: wtorki 10.00 - 11.00

pok.315, III piętro, budynek główny WIL)

 

FOR FOREIGNERS:

Changes/cancellations of duty hours are announced only on this page.

Office duty hours: Tuesday 10.00 am - 11.00 am

(room 315, 3rd floor, main building)