DZIEKAN

dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK

 • sprawy finansowe Wydziału
 • rozwój kadry Wydziału
 • sprawy osobowe Wydziału
 • sprawy studenckie - tryb odwoławczy
 • przygotowanie kolegiów dziekańskich i posiedzeń RWIL
 • udział w kolegium rektorskim i Senacie
 • nagrody i odznaczenia
 • koordynacja prac związanych z akredytacją kierunków studiów
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem materiałów dla MNiSW - ankietyzacja i ocena parametryczna, DS
 • koordynacja działalności naukowo-badawczej WIL
 • koordynacja współpracy z zagranicą
 • współpraca z WRSS
 • współpraca z przemysłem, administracją samorządową oraz samorządem zawodowym
 • reprezentacja Wydziału na zewnątrz
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • wydziałowe remonty i inwestycje

Godziny przyjęć studentów:

wtorki: 12.45-14.15
czwartki : 8.00-8.45

FOR FOREIGNERS:
Tuesday 12.45 p.m. - 2.15 p.m.
Thursday 8.00 a.m. - 8.45 a.m.

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA - I zastępca

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
 • rozwój naukowy wydziału
 • zlecenia zajęć na studiach stacjonarnych wraz z koordynacją opracowania ich wersji elektronicznej
 • opracowywanie materiałów dla MNiSW- ankietyzacja i ocena parametryczna, DS
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • sprawy socjalne studentów stacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów:

wtorki: 9.15-10.45
czwartki: 11.00-12.30

FOR FOREIGNERS:
Tuesday 9.15 a.m. - 10.45 a.m.
Thursday 11.00 a.m. - 12.30 p.m.

 

PRODZIEKAN
dr inż. Dorota JASIŃSKA

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia
 • program wymiany studentów (Erasmus)
 • fundusze strukturalne
 • zdalne nauczanie/e-learning
 • studia zamawiane
 • kształcenie ustawiczne - studia podyplomowe, kursy, szkolenia
 • koordynacja prac związanych z dostosowaniem programów studiów do wymogów KRK
 • kontakt z opiekunami lat i grup

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki: 7.30 - 9.00

czwartki: 9.00 - 10.30

Uwaga! W dniu 19 i 22 lutego 2018 r. Prodziekan D. Jasińską zastępować będą odpowiednio: Prodziekan A. Leśniak i Prodziekan M. Bauer. Dyżur w dniu 19 lutego 2018 r. odbędzie się w innych godzinach, tj. 9.15-10.45. 

FOR FOREIGNERS:
Monday 7.30 a.m.- 9.00 a.m.
Thursday 9.00 a.m. - 10.30 a.m.
 
Attention! We would like to let you know, that on February 19th and February 22nd 2018 the duty hours of Vice Dean L.Jasińska will be lead by Vice Dean A. Lesniak and Vice Dean M. Bauer. On February 19th, 2018 duty hours will be changed to 9.15 am. - 10.45 am.
 

PRODZIEKAN
dr inż. Marek BAUER

 • kier. Transport - st. stacjonarne I i II stopnia
 • kier. Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków prowadzonych na WIL i ich korekt
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych
 • praktyki studenckie
 • współpraca z przemysłem i administracją samorządową
 • promocja Wydziału
 • internetowa strona Wydziału
 • program wymiany pracowników naukowych (Erasmus)

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki: 11.00-12.30
czwartki: 9.15-10.45

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK

 • kier. Transport - studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie specjalności
 • kier. Budownictwo - studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie specjalności
 • koordynacja opracowania rozkładów zajęć na studiach niestacjonarnych
 • opracowanie projektów programów studiów niestacjonarnych i ich korekt
 • zlecenia zajęć na studiach niestacjonarnych wraz z koordynacją opracowania ich wersji elektronicznej
 • sprawy socjalne studentów studiów niestacjonarnych
 • studenckie koła naukowe

Godziny przyjęć studentów:

wtorki: 14.15-15.00

piątki: 14.15-15.45

soboty: 13.01.2018, 27.01.2018, 3.02.2018, 24.02.2018;  w godz: 8.15-9.15
 
 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WIL
dr hab. inż. Lucyna Domagała

Godziny przyjęć słuchaczy:

wtorki: 9.15-10.45
pok. 225b (II piętro, budynek główny)