Dziekanat WIL ogłasza listę rankingową najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy terminowo ukończyli studia w roku akademickim 2016/17 i mogą ubiegać się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego.

studia stacjonarne

studia niestacjonarne