Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za powtarzane przedmioty można składać w dziekanacie ds. studiów stacjonarnych (pok. 226) w terminie do 16 stycznia 2018.

Przed złożeniem podania należy zapoznać się z §5 Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na PK.

(Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej).