Informacje ogólne

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), specjalista w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. W 2011 r. został powołany w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta. Od 2015 r. jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Ma w swoim dorobku ponad 80 publikacji naukowych i jedną monografię. Jest autorem lub współautorem ponad 140 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez Unię Europejską, m.in. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP i inne. Działa aktywnie w obszarze transportu jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz konsultantem wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Został wyróżniony Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej oraz trzykrotnie nagrodą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (Ernest 2011, 2013 i 2014).