Przypominamy o regulaminowym obowiązku wyboru promotora i podjęcia tematu pracy dyplomowej do końca bieżącego semestru, tj. do dnia: 25-02-2018r.