Ważne informacje dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia ubiegających się o przyznanie stypendiów na semestr letni.

Wzór zaświadczenia o terminowym ukończeniu studiów.