Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od 1998 zatrudniona w Politechnice Krakowskiej obecnie w Instytucie Zarządzania w Budownictwie. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo uzyskała w 2004 r., stopień doktora habilitowanego w 2017 r.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, modelowania procesów decyzyjnych wykonawców, organizacji robót i planowania kosztów w budownictwie. Autorka i współautorka około 70 publikacji naukowych. Dwukrotnie uczestniczyła w miesięcznych stażach zagranicznych. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Promotor wielu inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. 2014 roku wyróżniona Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej. Członek PZITB.