Studenci WIL zainteresowani wyjazdem na STUDIA i/lub PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 już mogą się rekrutować.  Należy złożyć stosowne podania w Dziekanacie WIL u p. Barbary Liana-Papuga (p. 226) do 26 lutego 2018 r.

Druki do pobrania

Informacje dot. programy Erasmus+ można również znaleźć na stronie internetowej Biura Erasmus na PK.