Informujemy, że w dniach 12 do 23 lutego 2018 r. niektóre dyżury Prodziekanów ulegają zmianom.

Dyżur Prodziekan A. Leśniak w dniu 13 lutego 2018 r. jest odwołany. Podczas dyżuru w dniu 16 lutego 2018 r. Prodziekan A. Leśniak zastępować będzie Prodziekan D. Jasińska.

W dniu 19 i 22 lutego 2018 r. Prodziekan D. Jasińską zastępować będą odpowiednio: Prodziekan A. Leśniak i Prodziekan M. Bauer. Dyżur w dniu 19 lutego 2018 r. odbędzie się w innych godzinach, tj. 9.15-10.45
We would like to let you know, that on February 19th and February 22nd 2018 the duty hours of Vice Dean L.Jasinska will be lead by Vice Dean A. Lesniak and Vice Dean M. Bauer. On February 19th, 2018 duty hours will be changed to 9.15 am. -10.45 am.

W związku z nieobecnością Prodziekana M. Bauera w dniu 15 lutego 2018 r. w tym dniu zastąpi go na dyżurze Prodziekan D. Jasińska.