Informujemy, że organizatorem tegorocznej IV Konferencji Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’18 w dniach 13.10.2018 - 20.10.2018 jest Politechnika Gdańska. Będzie to edycja nietypowa - bo odbywać się będzie na statku, podczas rejsu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wyniki prac naukowych teoretycznych bądź aplikacyjnych, będące rezultatem działalności studenckich kół naukowych w zakresie szeroko rozumianej techniki, w tym: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, transporcie lądowym, powietrznym i morskim, telekomunikacji, informatyki, a także biomechaniki, inżynierii biomedycznej, ochrony środowiska, zarządzania projektami inżynierskimi itp.
Referaty zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach MNiSzW.

Termin zgłoszeń: 30.03.2018 r.

Termin nadsyłania całego referatu (warunkującego publikację): 31.05.2018 r. 

Szczegóły: Komunikat