PRZEWODNICZĄCY
dr inż. Jan Gertz

CZŁONKOWIE

dr hab. inż. Mariusz Zych (L-1)
dr inż. Aleksandra Ciastoń - Ciulkin (L-3)