STUDIA       STACJONARNE II STOPNIA
kierunek:     BUDOWNICTWO
specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE w języku angielskim

W roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim nie przewiduje się rekrutacji w ramach systemu elektronicznego wyboru profili dyplomowania.
W roku akademickim 2018/2019 zostanie uruchomiony jeden ogólny profil konstrukcyjny: Building and Engineering Structures, obejmujący przedmioty związane z konstrukcjami stalowymi, żelbetowymi i sprężonymi.

 

STUDIA          STACJONARNE II STOPNIA
kierunek:        BUDOWNICTWO
specjalność:    KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE - BUILDING AND ENGINEERING STRUCTURES

W imieniu dyrekcji Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) w s. 402 (WIL) o godz. 11.00. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele dyrekcji oraz jednostek dydaktycznych Instytutu L-1.
Celem spotkania jest omówienie procesu dyplomowania w Instytucie, a w szczególności prezentacja tematyki prac dyplomowych oraz zasad i warunków ich realizacji w poszczególnych jednostkach. Na zebraniu zostaną również omówione zasady procedury rekrutacyjnej na profile dyplomowania oraz zasady zapisów studentów na realizację prac dyplomowych w poszczególnych jednostkach L-1.
W związku z nieuruchomieniem specjalności Mosty i Budowle Podziemne planowane jest utworzenie nowego profilu dyplomowania Mosty i Budowle Podziemne dla studentów KBI.