w zakresie:

KONSTRUKCJI BETONOWYCH, DREWNIANYCH I MUROWYCH

Przewodniczący
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK

Członkowie
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr hab inż. Wit Derkowski
dr hab inż. Piotr Matysek


BUDOWNICTWA DROGOWEGO I INŻYNIERII RUCHU

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

Członkowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
dr hab. Piotr Kozioł
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski

 


MECHANIKI

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Członkowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
dr hab. inż. Marek Słoński
dr hab. Piotr Kozioł


MECHANIKI KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Członkowie
prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK


KONSTRUKCJI METALOWYCH

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź

Członkowie
prof. dr hab. inż. Witold Cecot
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
dr hab. inż. Wit Derkowski
dr hab. inż. Tomasz Domański


MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I FIZYKI BUDOWLI

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński

Członkowie
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr hab. inż. Izabela Hager, prof PK
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
dr hab. inż. Lucyna Domagała


TRANSPORTU

Przewodniczący
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

Członkowie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK


INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław BELNIAK

Członkowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak