Dzięki nowym formom współpracy naukowców i dydaktyków Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz przedsiębiorstw z branży kolejowej Kraków może stać się nowym centrum kształcenia kadr dla dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w kolejnictwie.

W środę 11 kwietnia 2018 r. odbył się Briefing prasowy poświęcony wspólnym planom Wydziału i firm kolejowych. W briefingu wzięli udział: dr hab. inż. ANDRZEJ SZARATA, prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, WŁODZIMIERZ ZEMBOL - dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK S.A oraz studenci Politechniki.

Mówiono o tym jakich pracowników poszukuje branża kolejowa i jak krakowska uczelnia odpowiada na potrzeby rynku pracy w branży kolejowej, jakie programy stypendialne i stażowe czekają na adeptów specjalności drogi kolejowe na PK i jakie perspektywy otwiera przed absolwentami WIL PK współpraca Wydziału z branżą transportu szynowego.

Artykuł przybyłych poniżej.

Dziennik Polski

Gazeta wyborcza

Lovekraków.pl