Drukuj

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

CZŁONKOWIE
dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK (L-1)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (L-2)
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK (L-3)
dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (L-4)
prof. dr hab. inż. Witold Cecot (L-5)
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK (L-6)

przedstawiciele Związków Zawodowych:
inż. Stanisław Struś (przedstawiciel NSZZ "Solidarność")
mgr inż. Jan Pietras (przedstawiciel ZNP)