PRZEWODNICZĄCY
dr inż. Dorota Kram - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

CZŁONKOWIE

dr inż. Izabela Tylek (L-1)
dr inż. Jan Gertz (L-2)
dr inż. Renata Kozik (L-3)
dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (L-4)
prof. dr hab. inż. Witold Cecot (L-5)
mgr Jacek Majka - przedstawiciel Komisji ds. Jakości Kształcenia Jednostek Pozawydziałowych
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WIL
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIL