PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła

CZŁONKOWIE

dr inż. Krzysztof Chudyba
dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
dr inż. Renata Kozik
dr inż. Ryszard Masłowski
dr inż. Anna Stankiewicz