PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła

CZŁONKOWIE

dr inż. Krzysztof Chudyba
dr inż. Stanisław Gondek
dr inż. Renata Kozik
dr inż. Ryszard Masłowski
dr inż. Anna Stankiewicz