Drukuj

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła

CZŁONKOWIE

dr inż. Krzysztof Chudyba
dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
dr inż. Renata Kozik
dr inż. Ryszard Masłowski
dr inż. Anna Stankiewicz